Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Stichting Wensjes Almere, gevestigd aan de E.F. van den Banweg 25, 1333 JA Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Stichting Wensjes Almere
E.F. van den Banweg 25
1333 JA Almere
0640296268
www.wensjesalmere.nl

 

Sharon de Kok-La Mark is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Wensjes Almere. Zij is te bereiken via info@wensjesalmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Wensjes Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnr.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wensjesalmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Wensjes Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stichting Wensjes Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Wensjes Almere) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Wensjes Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Bankgegevens > 7 jaar administratieve verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Wensjes Almere deelt geen persoonsgegevens met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Stichting Wensjes Almere gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Stichting Wensjes Almere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stichting Wensjes Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wensjesalmere.nl

Steun ons en doneer

U kunt via het formulier meteen een donatie doen en deze betalen via IDEAL. Een vaste donatie per maand of per jaar kan ook. Wanneer u het formulier invult dient u ons dan toestemming te geven dit van uw rekening te incasseren.

U kunt ook contact met ons opnemen via:

info@wensjesalmere.nl en het bedrag storten op

IBAN NL11 RABO 030 753 2828 ten name van Stichting Wensjes Almere o.v.v. donatie

Noodhulp_Witte_Achtergrond