Waar staan we voor? Over ons

Non-profit organisatie

Wensjes is een non-profit organisatie, zonder winstoogmerk. Niet één euro. Wensjes probeert alle binnenkomende goederen zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de mensen die daar het meeste behoefte aan hebben. De missie van Wensjes is het helpen van inwoners van Almere in urgente nood, vaak veroorzaakt door armoede of andere beperkingen. Wensjes veroordeelt niet en neemt een neutrale positie in bij een ieder die om hulp vraagt.
Wensjes werkt samen met o.a. de verschillende wijkteams van de gemeente Almere, Veilig Thuis, de Schoor, Vitree, Triade, het Leger des Heils, gezondheidscentra, scholen en het Flevoziekenhuis.

 

Overbrugging

Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. De inzet van Wensjes is tijdelijk ondersteunend ter overbrugging en gericht op de bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wensjes helpt mensen op weg naar het vinden van zichzelf, het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Mensen in armoede hebben vaak een negatief zelfbeeld. Door anderen te helpen, krijgen zij zelf meer gevoel van eigenwaarde.

 

Stichting Wensjes komt nog steeds op voor de minderbedeelden in Almere met de nadruk op stille armoede. Wensjes biedt hulp aan een ieder in nood in de vorm van kleding, een luisterend oor, doorverwijzing naar instanties maar vooral omarmt Wensjes deze mensen! Wensjes zet mensen in hun kracht en zorgt dat hun gevoel van eigenwaarde behouden en versterkt wordt.